Šķeltlapu

Zied bagātīgi rozā ziediem, lapa tumši sārti zaļa, roboti iešķeltām malām.

Augums 3m.

Potcelms MM106