• Vasaras
  Vasarīne sviestīne
  Superklaps
  Moskovskaja
  Ingrida
  Rudens
  Suvenīrs
  Mramornaja
  Ziemas
  Beloruskaja Pozdņaja

  Ļubimica Mičurina